Je kan het niet instellen op een Chrome apparaat. Maar, je kan wel een extensie installeren die de slaapstand "uitschakelt" door de Chrome apparaat wakker te houden.


Als je het zonnetje instelt zal de Chrome apparaat niet in slaapstand vallen.